Leczenie protetyczne jest dziedziną stomatologii dzięki której możemy poprawić wygląd istniejącego lecz zniszczonego lub startego uzębienia, uzupełnić pojedynczy brak zębowy lub braki częściowe i całkowite. W związku z tym nasza oferta leczenia jest bardzo bogata, zawsze indywidualnie dostosowana do pacjenta, poprzedzona analizą czynnościową i badaniem narządu żucia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego (łuk twarzowy, artykulator – KaVo Protar).

Naszym pacjentom proponujemy kompleksowe, wielospecjalistyczne leczenie, rozwiązania protetyczne, w zależności od potrzeb, poprzedzane są konsultacjami i ewentualnym leczeniem u specjalistów z innych dziedzin stomatologii.

Nasza oferta zawiera:

 1. Odbudowę zębów zniszczonych, połamanych, przebarwionych, startych, wymagających korekty kształtu, koloru, wysokości
  • wkłady koronowe (Inlay/Onlay):
   • kompozytowe
   • porcelanowe
  • wkłady koronowo-korzeniowe:
   • standardowe z włókien szklanych
   • indywidualne z włókien szklanych, stopów Cr-Co, złota, tytanu
  • korony protetyczne:
   • akrylowe (tymczasowe)
   • kompozytowe (tymczasowe)
   • korona metalowa lana
   • korona porcelanowa na podbudowie metalowej
   • korona porcelanowa na złocie
   • korona pełnoceramiczna ( na cyrkonie)
  • licówki:
   • kompozytowe
   • porcelanowe
 2. W przypadku braku pojedynczego zęba:
  • leczenie implanto-protetyczne czyli odbudowa na implancie pojedynczego braku zębowego

  • Leczenie to dotyczy zarówno braku zęba w odcinku przednim jak i bocznym, poprzedzone jest zawsze diagnostyką radiologiczną, konsultacją chirurgiczną w celu oceny tkanki kostnej i możliwości implantacji

  • most adhezyjny:
   • kompozytowy na podbudowie z włókna szklanego
   • porcelanowy na podbudowie metalowej
  • most porcelanowy na podbudowie metalowej, złocie
  • most pełnoceramiczny (na cyrkonie)
 3. W przypadku braku większej ilości zębów (w zależności od konfiguracji braków zębowych):
  1. Uzupełnienia stałe
   • leczenie implanto-protetyczne (liczba implantów określana indywidualnie)
   • most porcelanowy na podbudowie metalowej, złocie
   • most pełnoceramiczny (na cyrkonie)
  2. Uzupełnienia ruchome (protezy zębowe, które pacjent wyjmuje z jamy ustnej)
   • ruchome mosty np. na koronach teleskopowych
   • proteza częściowa osiadająca (akrylowa, z klamrami doginanymi)
   • proteza szkieletowa metalowa z utrzymaniem klamrowym
   • proteza szkieletowa acetalowa (metal jest zastąpiony bioacetalem – materiał estetyczny w kolorze zębów)
   • szynoproteza ( stosowana w skojarzonym leczeniu periodontologiczno-protetycznym czyli u pacjentów z chorobami przyzębia)
   • protezy overdenture ( pokrywające uzębienie resztkowe)
   • protezy hybrydowe tzw. Protezy kombinowane mocowane zaczepami precyzyjnymi na pozostałym uzębieniu
    • proteza szkieletowa mocowana zatrzaskami lub zasuwami
    • proteza szkieletowa na koronach teleskopowych
    • proteza overdenture (pokrywająca)
 4. W przypadku braków całkowitych (kiedy nie ma już zębów):
  • proteza całkowita standardowa (akrylowa)
  • leczenie implanto-protetyczne:
   • protezy na zaczepach kulkowych
   • protezy na lokatorach
   • protezy na zespoleniach belkowych

  Jest to leczenie, które ma na celu poprawę utrzymania protezy całkowitej, najczęściej dotyczy to protezy dolnej w żuchwie.

  W bezzębne szczęki wszczepiane są implanty dentystyczne (ilość jest zależna od indywidualnych warunków w jamie ustnej pacjenta) na nich umieszczane są zaczepy precyzyjne, które utrzymują protezę całkowitą.