to bardzo szeroka dziedzina choć często utożsamiana jest z przykrym dla pacjenta zabiegiem ekstrakcji czyli usunięcia zęba. Nowoczesna chirurgia powinna się jednak kojarzyć z bezbolesnymi, atraumatycznymi zabiegami, które często zapobiegają utracie zęba.

Oferujemy:

  • wszczepianie implantów stomatologicznych - patrz zakładka leczenie implantologiczne
  • usuwanie zębów w tym również zębów mądrości częściowo i całkowicie zatrzymanych, czyli takich których nie widać w jamie ustnej
  • usuwanie zawiązków zębów czyli germektomia
  • odsłanianie zębów zatrzymanych dla celów ortodontycznych
  • usuwanie torbieli zębopochodnych *
  • pobieranie wycinków ze zmian zlokalizowanych w jamie ustnej do badania histopatologicznego
  • resekcje wierzchołków korzeni zębów czyli tzw. chirurgię endodontyczną konieczną w przypadku niepowodzenia leczenia kanałowego*
  • Hemisekcje czyli zabiegi usunięcia połowy zeba tzn. jednego korzenia i połowy korony zęba z zachowaniem pozostałej jego części*
  • Radektomie czyli zabiegi usunięcia jednego korzenia zęba z pozostawieniem pozostałej części zęba*
  • Cały zakres chirurgi periodontologicznej i śluzówkowo-dziąsłowej - patrz odpowiednie zakładki
* zabiegi te mogą być poszerzone o wszczep materiału kościozastępczego